Oszczędzanie i Inwestowanie
Naucz się oszczędzać i inwestować
Show MenuHide Menu

Zasady konwersji jednostek funduszy

23 lipca 2013
VN:F [1.9.22_1171]

Oceń artykuł:

Łączna ocena: 4.5/5 (głosów: 2)

Zasady konwersji jednostek funduszyWielu spośród nas korzysta z różnego rodzaju produktów ubezpieczeniowych, których rolą jest zapewnienie nam lub członkom naszej rodziny bezpieczeństwa finansowego w sytuacji, której skutkiem może być nasza śmierć lub trwałe kalectwo, które uniemożliwi nam pracę zarobkową. Zasada działania takich produktów jest dość prosta – zazwyczaj co miesiąc lub kwartał opłacamy składkę ubezpieczeniową w określonej wysokości, a jeśli zajdzie zdarzenie, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, otrzymujemy od towarzystwa ubezpieczeniowego określoną sumę pieniędzy. Charakterystyczne jest jednak tutaj, iż owa regularnie opłacana składka może w wielu wypadkach po prostu przepaść, jeżeli nie zaistnieje takie zdarzenie ubezpieczeniowe, które uzasadniałoby wypłatę świadczenia. Stąd też dość rozsądnym wyjściem może okazać się skorzystanie z produktu ubezpieczeniowego, który umożliwia swego rodzaju waloryzację składki.

Tym produktem jest indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W takim wypadku przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia oraz gromadzenie środków na indywidualnym rachunku jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Innymi słowy, w razie naszej śmierci, spadkobiercy otrzymują określoną sumę ubezpieczenia, natomiast wpłacane przez nas składki są w odpowiednich terminach zamieniane na jednostki uczestnictwa funduszu lub funduszy kapitałowych. Z reguły, zawierając umowę ubezpieczenia, określamy w tym momencie, jednostki jakich funduszy będziemy w ramach tej umowy nabywać. Może się jednak zdarzyć, iż uznamy, że zamiast funduszu akcyjnego, bardziej odpowiedni będzie dla nas fundusz obligacji, lub też postanowimy zmienić fundusz na lepiej zarządzany.

W takiej sytuacji mamy prawo do zamiany już zgromadzonych jednostek danego funduszu kapitałowego, na jednostki innego funduszu kapitałowego. Taki proces to konwersja jednostek. Aby była ona możliwa, powinniśmy złożyć do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, dyspozycję konwersji jednostek. Po otrzymaniu takiej dyspozycji, towarzystwo w ciągu zaledwie kilku dni roboczych umarza dotychczasowe jednostki i nabywa jednostki nowego funduszu, przy czym odbywa się to po cenach jednostek, które zostały wycenione na dzień dokonywania tej operacji. Konwersja jednostek zazwyczaj wiąże się z opłatą, choć często towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają w ciągu roku dokonanie kilku bezpłatnych konwersji, nie obciążając swych klientów ich kosztami. Umożliwia to zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Czytaj też:


Polecane artykuły:

Zasady konwersji jednostek funduszy, 4.5 out of 5 based on 2 ratings

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *