Oszczędzanie i Inwestowanie
Naucz się oszczędzać i inwestować
Show MenuHide Menu

Nabywanie jednostek uczestnictwa

24 lipca 2013
VN:F [1.9.22_1171]

Oceń artykuł:

Łączna ocena: 2.0/5 (głosów: 3)

Nabywanie jednostek uczestnictwaWszystkie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, niezależnie od tego, czy są funduszami akcyjnymi, zrównoważonymi, czy też obligacyjnymi, mają wiele wspólnych cech. Jedną z takich cech jest to, że na koncie klienta nie są przechowywane bezpośrednio wpłacone przez niego składki, natomiast zamieniane są one na jednostki uczestnictwa określonego funduszu. Dla ustalenia, ilu jednostkom danego funduszu będzie odpowiadała dana składka, istotna jest cena nabycia jednostek funduszy. Standardem jest tutaj, iż stanowi ona cenę jednostki danego funduszu, ustaloną na koniec dnia wyceny, w którym dokonano zakupu jednostek za daną składkę. Jeśli jednostki danego funduszu są wyceniane w innej walucie, niż waluta składki, towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje zamiany odpowiedniej części wpłaconej składki na walutę danego funduszu, z uwzględnieniem odpowiednio kursów sprzedaży lub kupna walut z dnia zamiany, stosowanych przez bank, w którym umiejscowione są rachunki wpłat składek.

W takiej sytuacji zazwyczaj banki stosują nie kurs średni danej waluty obcej, lecz kurs jej sprzedaży, mniej korzystny dla klienta. Mamy więc tu do czynienia z ryzykiem kursowym zamiany, które obciąża ubezpieczającego, który przeważnie jest także ubezpieczonym. Uwzględniając powyższe, w warunkach dużych wahań kursów walutowych, może to spowodować znaczące zmniejszenie się liczby nabytych jednostek uczestnictwa. Oczywistym jest także, że ilość nabytych jednostek, a tym samym w dłuższej perspektywie także ewentualne zyski, są w dużej mierze uzależnione od wartości jednostki danego funduszu w dniu, w którym wpływa do towarzystwa składka ubezpieczeniowa. Ideałem byłoby, gdyby wartość jednostki w danym dniu była stosunkowo niska, za to rosłaby w kolejnych dniach.

Tym samym, mogłoby to nam przynieść duży zysk, choć rzecz jasna trzeba pamiętać o tym, że ilość nabytych jednostek za pojedynczą składkę jest zazwyczaj bardzo mała. Ta bardzo mała ilość oznacza jednak także, że jeśli trafimy na wyjątkowo wysoką chwilową wycenę jednostki uczestnictwa, to nie poniesiemy dużych strat. W związku z tym, bardzo ważne jest regularne inwestowanie. Nawet niewielka, ale regularnie opłacana składka, zapewnia niemal stałą „dostawę” jednostek uczestnictwa funduszu kapitałowego. Tego typu strategia inwestowania jest odpowiednikiem procesu kapitalizacji odsetek, który zachodzi w wypadku przedłużenia lokaty bankowej na następny okres. Niweluje ona także ryzyko, które może nastąpić w wypadku jednorazowego nabycia dużej ilości jednostek uczestnictwa.

Czytaj też:


Polecane artykuły:

Nabywanie jednostek uczestnictwa, 2.0 out of 5 based on 3 ratings

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *