Oszczędzanie i Inwestowanie
Naucz się oszczędzać i inwestować
Show MenuHide Menu

Fundusze hybrydowe

16 lipca 2013
VN:F [1.9.22_1171]

Oceń artykuł:

Łączna ocena: 1.3/5 (głosów: 4)

Fundusze hybrydoweFundusze Inwestycyjne są dobrym startem dla początkującego inwestora, bo nie wymagają poznania prze niego wszystkich tajników i zasad rządzących rynkami finansowymi. Trzeba jednak wiedzieć, że Fundusze w Polsce można podzielić na trzy typy: fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Fundusze inwestycyjne otwarte są w Polsce najpopularniejsze. Są one dostępne dla wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz instytucji i organizacji nie posiadających osobowości prawnej. Są to fundusze o zmiennej liczbie jednostek uczestnictwa, które mogą być bez ograniczeń przez fundusz zbywane i odkupywane. Ponadto, jednostki inwestycyjne są codziennie wyceniane na podstawie kursów zamknięcia papierów wartościowych z portfela (akcji, obligacji) na giełdach.

Fundusze Inwestycyjne otwarte dzielą się na fundusze bezpieczne, fundusze mieszane (hybrydowe) i fundusze agresywne. Fundusze hybrydowe polecane są inwestorom średnio- i długoterminowym, akceptującym podwyższone ryzyko. Są one bowiem mieszanką strategii bezpiecznej i agresywnej. Fundusze te również dzielimy na kilka typów. Są to fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze z ochroną kapitału, fundusze aktywnej alokacji.  Jakie są między nimi różnice? Fundusze zrównoważone mogą inwestować w akcje od 40% do 60% wartości zarządzanego portfela. Pozostałe ich środki są inwestowane w różnego rodzaju dłużne papiery wartościowe, przy czym udział instrumentów bardzo płynnych w zarządzanym portfelu powinien być nie wyższy niż 10%. Co może do nich zniechęcać to fakt, że nawet w przypadku długotrwałej bessy, udział akcji nie może spaść poniżej 40%.

Z kolei fundusze stabilnego wzrostu inwestują do 40% zarządzanych środków w akcje, a pozostałą część w dłużne papiery wartościowe. Tak jak w przypadku funduszy zrównoważonych, udział instrumentów bardzo płynnych w zarządzanym portfelu nie może być wyższy niż 10%. Fundusze stabilnego wzrostu dają większe możliwości reakcji na zmieniające się na niekorzyść warunki na rynkach finansowych w porównaniu do funduszy zrównoważonych. Fundusze z ochroną kapitału koncentrują się przede wszystkim na ograniczeniu spadku wartości zarządzanych aktywów, są więc polecane dla inwestorów bardzo obawiających się ryzyka. Natomiast fundusze aktywnej alokacji nie mają ograniczeń w zakresie udziału w zarządzanym portfelu akcji i innych instrumentów finansowych. Zarządzający sam decyduje o proporcjach akcji, obligacji i instrumentów płynnych.

Czytaj też:


Polecane artykuły:

Fundusze hybrydowe, 1.3 out of 5 based on 4 ratings

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *